JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com 

CAS Agent

 Tel / Fax: +84-8-5125443

Hotline: 0909.391461

cascorp@dongminhphat.com

 
Serie LP
Cân dùng trong siêu thị
Serie TP
Cân đếm, tính tiền
Serie ME
Cân chính xác cao
Serie AC
Cân bàn loại nhỏ
Serie CASTON
Cân treo
Serie CPS y CFS
Cân Pallet
CCK-3600 EXP-8015
Cân kiểm tra