JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com 

 
 

Sản phẩm

Cn thương mại

Cn cng nghiệp

Cn hệ thống

Đầu hiển thị số

Thiết bị cảm ứng

Phụ kiện cn

Phần mềm

My tnh

Linh kiện my tnh

Sitemap

Yahoo! Messenger
Online Status
  Cn cả thế giới
Giải quyết ton diện về cn điện tử
Chất lượng tuyệt vời
Cn điện tử CAS
Cn điện tử DIGI
Cn điện tử METTLER TOLEDO
Cn điện tử AND
Cn điện tử VISHAY
Cn tự động
 

 

 

Cng ty TNHH SX - TM & DV ĐNG MINH PHT l bạn đồng hnh của cc doanh nghiệp !!!

Sản phẩm >> Cảm ứng lực >> BCA

 
 
 
BCA
Single Point Load Cell
  Available in 50kg (100lb) Up to 5tf (10klb)  Versions
  Aluminum Alloy Construction
  Compatible with Other Sources
Xem hnh lớn    
M tả kỹ thuật
Real Load ( R.L ) 5 kgf, 10 kgf, 15 kgf, 20 kgf, 30 kgf, 50 kgf 75 kgf, 100 kgf
Rated Output ( R.O ) 2 mV/V 10%
Accuracy Class D3 A5
Combined Error < 0.03% R.O < 0.02% R.O
Repeatability < 0.01% R.O < 0.01% R.O
Creep (for 30min) / -10C to +40C < 0.03% R.O < 0.017% R.O
Temperature Effect on Zero Value / 10C < 0.028% R.O < 0.014% R.O
Temperature Effect on Output Value / 10C < 0.014% R.O < 0.011% R.O
Recommended Excitation DC 10v
Maximum Excitation DC 15v
Zero Balance 5% R.O
Input Resistance 400 20
Output Resistance 350 3.5
Insulation Resistance > 2000 M
Cable 10 ft / 3.3m 4 or 6 conductor with shield
Compansated Temperature Range -10C to +40C
Safe Operating Range -45C to +65C
Safe Overlord 150% Rated Capacity
Kch thước

 
Capacity A B C D E F G H I T
5 kgf - 100 kgf 5.91(150) 1.57(40) 1.52(38.5) 0.748(19) 0.24(6) 1.22(31) 1.34(34) 0.47(12) 0.98(25) M6 x 1.0 DP16
Capacity Model No.
5 kgf BCA - 5 L
10 kgf BCA - 10 L
5 kgf BCA - 5 L
15 kgf BCA - 15 L
20 kgf BCA - 20 L
30 kgf BCA - 30 L
50 kgf BCA - 50 L
75 kgf BCA - 75 L
100 kgf BCA - 100 L
Cable Color Code
RED + Excitation
WHITE - Excitation
GREEN + Signal
BLUE -Signal
CLEAR - Shield
BLACK Shield
BROWN - Remote Sense

Trở về

Trang Chủ | Giới Thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Thnh Tựu
Chi nhnh | Cng nghệ | Download | Tin Tức - Sự Kiện | Dự n
Cc Lin Kết | Đng Gp Kiến | Sitemap

Copyright @ 2005 by DMP Co, Ltd . All rights Reserved.