JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com 

 

Sản phẩm

Cân thương mại

Cân công nghiệp

Cân hệ thống

Đầu hiển thị số

Thiết bị cảm ứng

Phụ kiện cân

Phần mềm

Máy tính

Linh kiện máy tính

Sitemap

Yahoo! Messenger
Online Status
 
  Cân cả thế giới
Giải quyết toàn diện về cân điện tử
Chất lượng tuyệt vời
Cân điện tử CAS
Cân điện tử DIGI
Cân điện tử METTLER TOLEDO
Cân điện tử AND
Cân điện tử VISHAY
Cân tự động
 
 
 

Công ty TNHH SX - TM & DV ĐÔNG MINH PHÁT là bạn đồng hành của các doanh nghiệp !!!

Sản phẩm >> Báo giá máy tính

1 MB003 Intel Pentium 4 845GVSR 56 $
2 MB004 Intel Pentium 4 845PESV 72 $
3 MB002 Intel Pentium 4 845GEBV2 58 $
4 MB006 Intel Pentium 4 865GBF 89 $
5 MB007 Intel Pentium 4 865PERL 84 $
6 MB008 Intel Pentium 4 D915GAV 109 $
7 MB009 ASUS Pentium 4 P4VP-MX 43.5 $
8 MB010 ASUS Pentium 4 P4BP-MX 48.5 $
9 MB011 ASUS Pentium 4 P4PE2–X 58 $
10 MB012 ASUS Pentium 4 P4PE – 1394 69 $
11 MB013 ASUS Pentium 4 P4P800-MX 69 $
12 MB014 ASUS Pentium 4 P5GD1-VM 113 $
13 MB015 ASUS Pentium 4 P5GDC-Pro 138 $
14 MB016 ECS Pentium 4 845GV-M3 43 $
15 MB016 ECS Pentium 4 865GV-M 54 $
16 MB017 ECS Pentium 4 865PE-A 67 $
17 MB018 ECS Pentium 4 865PE-A7 65 $
Ram
1 MR002 128 MB DDRAM 14 $
2 MR003 256 MB DDRAM 25.5 $
3 MR004 128 MB DDRAM 20 $
4 MR005 128 MB DDRAM 12.5 $
5 MR006 128 MB DDRAM 18 $
6 MR007 128 MB DDRAM 19 $
7 MR008 128 MB DDRAM 19 $
8 MR009 256 MB DDRAM 25 $
9 MR010 256 MB DDRAM 28 $
10 MR011 512 MB DDRAM 54 $
11 MR012 512 MB DDRAM 36.5 $
12 MR013 512 MB DDRAM 51 $
CPU
1 CPU004 CELERON – 2.4GHz 70 $
2 CPU005 INTEL P 4 – 2.26GHz 107 $
3 CPU007 INTEL P 4 – 2.4GHz 123 $
4 CPU008 INTEL P 4 – 2.8GHz 176 $
5 CPU009 INTEL P 4 – 3.0GHz 181 $
6 CPU010 CELERON – 1.8GHz 58 $
7 CPU012 CELERON – 2.4GHz 71 $
8 CPU013 INTEL P 4 – 2.26GHz 109 $
9 CPU014 INTEL P 4 – 2.4GHz 124 $
10 CPU015 INTEL P 4 – 2.4GHz 139.5 $
11 CPU016 INTEL P 4 – 2.8GHz 168 $
12 CPU016 INTEL P 4 – 2.8GHz 168 $
13 CPU017 INTEL P 4 – 2.8GHz 176 $
14 CPU018 INTEL P 4 – 3.0GHz 189 $
15 CPU019 INTEL P 4 – 3.2GHz 254 $
16 CPU021 INTEL P 4 530 – 3.0E GHz 189 $
17 CPU022 INTEL P 4 540 – 3.2E GHz 124 $
HDD
1 HDD001 40 GB SEAGATE (Baracuda) 54 $
2 HDD002 80 GB SEAGATE (Baracuda) 64 $
3 HDD003 120 GB SEAGATE (Baracuda) 82 $
4 HDD004 160 GB SEAGATE (Baracuda) 102 $
5 HDD005 80 GB SEAGATE (SATA) 68 $
6 HDD006 120 GB SEAGATE (SATA) 92.5 $
7 HDD007 160 GB SEAGATE (SATA) 111 $
8 HDD008 40 GB MAXTOR (Plus) 51.5 $
9 HDD009 80 GB MAXTOR (Plus) 54 $
10 HDD010 80 GB MAXTOR (Plus) SATA 76.5 $
11 HDD011 40 GB Hitachi 82 $
12 HDD012 36 GB Hitachi Ultra320 178 $
Monitor
1 MT001 15" VVC 68 $
2 MT002 15" LG 505G 91 $
3 MT003 15" Samsung 591S 92 $
4 MT004 15" Likom 79 $
5 MT006 15" Venr 150 MB 80 $
6 MT007 15" Prolink 82 $
7 MT008 15" Viewsonic E50 89 $
8 MT009 15" Viewsonic E50SB 89 $
9 MT012 17" Samsung 793S 118 $
10 MT013 17" Samsung 793DF 133 $
11 MT014 17" VVC 90 $
12 MT015 17" LG 710E 111 $
13 MT016 17" LG T711S 125 $
14 MT017 17" LG T730SH 136 $
15 MT018 17" LG F700B Flatron 144 $
VGA
1 VGA 001 64Mb ECS R7000LE 36 $
2 VGA 002 64MB ASUS A9200 SE 40.5 $
3 VGA 003 128MB ASUS V9520X/TD 57.5 $
4 VGA 004 128MB ASUS A9200 SE/TD 54.5 $
5 VGA 005 128MB ASUS V9520/TD 73 $
6 VGA 006 128MB ASUS 9550GE/TD 75.5 $
7 VGA 007 128MB ASUS AX300SE/TD 96.5 $
8 VGA 008 128MB ASUS EN5750/TD/P 170 $
9 VGA009 256MB ASUS N5750/TD 198 $
10 VGA 10 64MB BIOSTAR 33 $
Sound
1 SOUND 001 CREATIVE 128 4.1 18 $
2 SOUND 002 Creative Live 5.1 29 $
3 SOUND 003 Creative Audigy II 7.1 76 $
Disk
1 DISK USB 001 LV-U100 32MB 10 $
2 DISK USB 002 LV-U100 64MB 12 $
3 DISK USB 003 LV-U100 128MB 15 $
4 DISK USB 004 LV-U300 128MB 15 $
5 DISK USB 005 LV-U600 128MB 15 $
6 DISK USB 006 LV-U300 256MB 26.5 $
7 DISK USB 007 LV-U600 256MB 26.5 $
8 DISK USB 008 LV-M1 128MB 66 $
9 DISK USB 009 LV-M1 256MB 75 $
10 DISK USB 10 LV-M1 512MB 96 $
Keyboard
1 KEYBOARD 001 NET 4 $
2 KEYBOARD 002 MITSUMI 5.5 $
3 KEYBOARD 003 VVC CG-2015M 5 $
4 KEYBOARD 004 MITSUMI USB 10.5 $
5 KEYBOARD 005 MITSUMI ( HOA ) 7 $
6 KEYBOARD 006 MITSUMI Multi 9 $
Mouse
1 MOUSE 001 MOUSE NET 2.5 $
2 MOUSE 002 MITSUMI 3.5 $
3 MOUSE 003 MOUSE A4 TECH 3 $
4 MOUSE 004 MOUSE FAST 2.5 $
5 MOUSE 005 MOUSE MITSUMI OPTICAL 7.5 $
6 MOUSE 006 MOUSE VVC 4 $
7 MOUSE 007 MOUSE MITSUMI OPTICAL 8.5 $
Case
1 CASE 001 CRYSTAL 55 $
2 CASE 002 207B 22 $
3 CASE 003 ASTRO - DF 212 Prescott 24 $
4 CASE 004 4007 19 $
5 CASE 005 015A 19 $
6 CASE 006 016A 19 $
7 CASE 007 VVC 01 16 $
8 CASE 008 VVC 02 20 $
9 CASE 009 VVC 03 22 $
10 CASE 10 VVC 1069 18 $
11 CASE 11 220A 20 $
12 CASE 12 270A 20 $
13 CASE 13 STEP207 27 $
14 CASE 14 KAMAR 26 $
15 CASE 15 FELL507 26 $
16 CASE 16 DEBUT 26 $
Fax-Modem
1 Fax001 GVC 56V/M5D 8 $
2 FAX 002 GVC 56V/R5D 9 $
3 FAX 003 GVC 56V/R6D 9 $
4 FAX 005 GVC 56V/K3D 23.5 $
5 FAX 006 GVC 56V/RB 25 $
6 FAX 007 GVC 56V/RF1 31 $
 

Máy tính SECONDHAND - Máy tính bộ - Màn h́nh - Linh kiện máy tính

Trang Chủ | Giới Thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Thành Tựu
Chi nhánh | Công nghệ | Download | Tin Tức - Sự Kiện | Dự án
Các Liên Kết | Đóng Góp Ư Kiến | Sitemap

Copyright @ 2005 by DMP Co, Ltd . All rights Reserved.