JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com 

 

Sản phẩm

Cn thương mại

Cn cng nghiệp

Cn hệ thống

Đầu hiển thị số

Thiết bị cảm ứng

Phụ kiện cn

Phần mềm

My tnh

Linh kiện my tnh

Sitemap

Yahoo! Messenger
Online Status
 
  Cn cả thế giới
Giải quyết ton diện về cn điện tử
Chất lượng tuyệt vời
Cn điện tử CAS
Cn điện tử DIGI
Cn điện tử METTLER TOLEDO
Cn điện tử AND
Cn điện tử VISHAY
Cn tự động
 
 
 

Cng ty TNHH SX - TM & DV ĐNG MINH PHT l bạn đồng hnh của cc doanh nghiệp !!!

Sản phẩm >> Cảm ứng lực >> SBA

 
SBA
S-Type Compression/Tension Load Cell
  Available in 50kg (100lb) Up to 5tf (10klb)
      Versions
  Nickel Plated Tool Steel
  Environmentally Sealed
  NTEP / OIML Approved
M tả kỹ thuật
Real Load ( R.L ) - (lb) 100lb, 250lb, 500lb 750lb, 1 klb, 1.5 klb 2 klb, 2.5 klb, 3 klb, 5 klb, 10 klb
Real Load ( R.L ) - (kgf) 50 kgf, 100 kgf, 200 kgf, 500 kgf, 1 tf, 2 tf, 3 tf, 5 tf
Rated Output ( R.O ) 3 mV/V 0.25%


 

Accuracy Class D3 A3
Combined Error < 0.03% R.O < 0.02% R.O
Repeatability < 0.01% R.O < 0.01% R.O
Creep (for 30min) / -10C to +40C < 0.03% R.O < 0.017% R.O
Zero Return < 0.03% R.O < 0.017% R.O
Temperature Effect on Zero Value / 10C < 0.028% R.O < 0.014% R.O
Temperature Effect on Output Value / 10C < 0.015% R.O < 0.011% R.O


 

Recommended Excitation DC 10v
Maximum Excitation DC 15v
Zero Balance 1% R.O
Input Resistance 400 25
Output Resistance 350 3.5
Insulation Resistance > 2000 M
Cable 20 ft / 6m 4 conductor with shield
Compansated Temperature Range -10C to +40C
Safe Operating Range -45C to +65C
Safe Overlord 150% Rated Capacity 

Capacity H H1 L T W W1
100lb, 250lb(50 kgf, 100 kgf) 2.5(63.5) 0.4(10) 2(51) 1/4 - 28 UNF(M6 x 1.0) 0.5(12.4) 0.8(20)
500 lb, 750 lb, 1 klb, 1.5 klb(200 kgf, 500 kgf) 3(76) 0.5(12.6) 2(51) 1/4 - 28 UNF(M12 x 1.75) 0.75(19) 1.06(27)
2 klb, 2.5 klb, 3 klb, (1 tf) 3(76) 0.5(12.6) 2(51) 1/2 - 20 UNF(M12 x 1.75) 1(25.4) 1.3(33)
500 lb, 750 lb, 1 klb, 1.5 klb(200 kgf, 500 kgf) 4.25(108) 0.75(19) 3.03(77) 3/4 - 16 UNF(M18 x 1.5) 1(25.4) 1.3(33)


 

Capacity Model No. Capacity Model No.
100 lb SBA - 100 lb 50 kgf SBA - 50 L
250 lb SBA - 250 lb 100 kgf SBA - 100 L
500 lb SBA - 500 lb 200 kgf SBA - 200 L
750 lb SBA - 750 lb 500 kgf SBA - 500 L
1 klb SBA - 1 K 1 tf SBA - 01
1.5 klb SBA - 1.5 K 2 tf SBA - 02
2 klb SBA - 2 K 3 tf SBA - 03
2.5 klb SBA - 2.5 K 5 tf SBA - 05
3 klb SBA - 3 K - -
5 klb SBA - 5 K - -
10 klb SBA - 10 K - -


 

Cable Color Code
RED + Excitation
WHITE - Excitation
GREEN + Signal
BLUE -Signal
BLACK Shield
 

Trở về

Trang Chủ | Giới Thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Thnh Tựu
Chi nhnh | Cng nghệ | Download | Tin Tức - Sự Kiện | Dự n
Cc Lin Kết | Đng Gp Kiến | Sitemap

Copyright @ 2005 by DMP Co, Ltd . All rights Reserved.